Algemene voorwaarden - Privacy Statement

PRIVACY POLICY

Houvanjehuid.be is een website geregistreerd op naam van Hélène Badts in België onder het BTW nummer BE0884075816 (“wij”, “we”, “onze”, “ons”). De hoofdzetel is gelegen te Ninoofsesteenweg 240, 1760 Roosdaal, België.

Wij zijn commercieel actief op www.houvanjehuid.be (de “website”, “site”). In deze Privacy Policy beteken de verwijzingen naar “u” elke persoon die ons of de website gegevens verstrekt.Bescherming van de persoonlijke levenssfeer Hélène Badts hecht veel belang aan de privacy van de gebruiker van zijn website en respecteert daarom de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake de verwerking van persoonsgegevens. Wij zullen enkel maar informatie verzamelen wanneer dat voor ons noodzakelijk en relevant in de communicatie naar u toe.
De website is vrijblijvend te bezoeken en daarbij kan u informatie raadplegen zonder het doorgeven van persoonlijke gegevens.

Houvanjehuid ( Hélène Badts ) verzamelt de door u verstrekte persoonlijke gegevens en behandelt ze in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998. Hierin wordt rekening gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. De gegevens worden behandeld als vertrouwelijke informatie en worden noch uitgewisseld, noch verhuurd, noch verkocht aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

De informatie wordt verzameld met oog op:

– het verstrekken van de door uw gevraagde informatie.

– marketingdoeleinden (klantenvoordelen, direct mail, opiniepeilingen…)Cookies

De website kan gebruik maken van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op de harde schijf van uw computer bewaard worden. Deze bevatten geen persoonlijke informatie, maar dienen om jouw volgend bezoek aan onze site te vergemakkelijken. U kan het gebruik van cookies uitschakelen in uw browserinstellingen. Hou er wel rekening mee dat daardoor het bezoek aan deze website minder vlot kan verlopen.

De website maakt gebruik van dienst van Google Inc., zijnde Google Analytics. Google Analytics maakt gebruik van cookies om statistieken van een website te verzamelen en gedetailleerde analyses weer te geven (inclusief uw IP-adres). De gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt naar een server van Google verzonden en opgeslagen.Uw persoonsgegevens

U kan uzelf, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Daartoe kan u zich schriftelijk richten tot Hélène Badts, Ninoofsesteenweg 240,1760 Roosdaal of info@houvanjehuid.be

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. U kan op elk ogenblik vragen dat uw persoonsgegevens uit het bestand van Houvanjehuid verwijderd worden. U kan zich hiervoor wenden tot info@houvanjehuid.be.

Door de website te gebruiken, aanvaardt u de op dat ogenblik geldige privacybeleid en gebruikersvoorwaarden. Houvanjehuid behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik dit privacybeleid te wijzigen, aan te passen of te vervangen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is aldus raadzaam deze privacyverklaring regelmatig na te lezen.

Deze privacyverklaring valt onder de Belgische wetgeving.

Meer informatie over de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995, vindt u terug op http://www.privacy.fgov.be.


<<---------------------------------------------->>

Algemene voorwaarden webshop

INLOGGEN

U dient een persoonlijke login aan te vragen alvorens u kan inloggen op de webshop.
info@houvanjehuid.be

VERZENDING

Levering mogelijk in België
Verzendkosten bedragen € 8. Vanaf € 150 worden producten gratis verzonden
Het leveringsadres mag geen postbusadres zijn.
Bij een foutief doorgegeven adres, is dit de verantwoordelijkheid van de consument
En kan dit leiden tot extra kosten.
De kosten van transport en levering ( via Bpost ) worden afzonderlijk vermeld.
Levering van de producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen de vijf dagen.
Dit kan evenwel langer duren in geval van overmacht of niet tijdige bevoorrading van onze leveranciers.
De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar louter als aanwijzing gegeven.Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de consument, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Voor vertragingen bij BPOST zijn wij niet aansprakelijk.
We hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de consument betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de consument betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.
houvanjehuid.be kan niet verantwoordelijk geacht worden voor de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending. Wij doen er alles aan om de goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken.

RETOUR

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij of zij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de tien dagen vanaf de dag die volgt op de levering.

Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat, binnen dezelfde termijn, met de originele labels, ongebruikt en in de originele verpakking op eigen risico en kosten terugsturen of brengen naar Houvanjehuid, Ninoofsesteenweg 240 , 1760 Roosdaal , België.

Helaas kunnen we een terugname van make-up producten niet aanvaarden omwille van hygiënische redenen.

Geopende verpakkingen worden niet in retour genomen. Sommige verpakkingen zijn voorzien van een zegel, indien deze gescheurd is, kunnen de producten ook niet worden teruggenomen.

Indien U een product wilt retourneren zijn alle verzendkosten voor eigen rekening.
Deze dienen goed te worden verpakt - schade tijdens het transport is voor eigen rekening. U kan producten ook komen retourneren in het instituut, Ninoofseteenweg 240 - 1760 Roosdaal

Bij aankomst van de goederen zal Houvanjehuid alles controleren. Bij een geslaagde controle, krijgt u het betaalde bedrag van de goederen teruggestort, uitgezonderd de verzendkosten.

BETALINGEN

Alle prijzen zijn inclusief 6% of 21% BTW en exclusief verzendkosten.
De verkoper behoudt zich het recht om prijzen op ieder moment te wijzigen.
De verkoper behoudt zich het recht voor de verschuldigde prijs na het totstandkomen van de overeenkomst te wijzigen bijvoorbeeld op basis van prijswijzigingen van invloed op de verzendingskosten, nieuwe taksen of (typ)fouten.
Indien de prijs wordt verhoogd, dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden zonder kosten te zijner last noch gehoudenheid van de verkoper tot het betalen van eventuele schadevergoeding.
De producten blijven eigendom van de verkoper tot deze de prijs volledig en definitief betaald heeft gekregen.

Betalingen via de webshop ( verzendingen of afhalingen ) gebeuren uitsluitend via het betalingssysteem van Multisafepay.

Goederen worden pas geleverd na ontvangst van betaling.

To Top